Dluhopisy jsou cennými papíry, s nimiž je spojeno právo vlastníka dluhopisu na splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z nich plynoucích ze strany osoby,...