SVĚŘENSKÉ FONDY

PORADENSTVI

Založení a správa Svěřenského fondu

Svěřenský fond (alternativně také svěřenecký) představuje efektivní řešení pro ty z vás, kteří hledají bezpečí, stabilitu a požadovanou efektivitu při správě nejen rodinného majetku. Nabízí jedinečnou kombinaci ochrany, plánování a efektivní správy, která je klíčová pro dlouhodobou udržitelnost, růst rodinného bohatství a jeho následné předání další generaci s eliminací často předem těžko dohlédnutelných rizik a následků.

about-finbiz finbiz-small

500+

Spokojených zákazníků

about-finbiz finbiz-small

500+

Spokojených zákazníků

“Provedeme vás celým procesem. Od úvah přes naplánování, zřízení, vklad majetku a aktiv do svěřenského fondu až po jeho správu a dohled.”

Další důvody pro spolupráci s námi:

Zkušenost se svěřenskými fondy

Odborníci v našem týmu mají bohaté zkušenosti, disponují rozsáhlou praxí a realizovali desítky obchodních případů s privátní i firemní klientelou.

Komplexnost

Díky komplexnosti poskytovaných služeb a multioborovosti dosahujeme lepších výsledků a současně minimalizujeme rizika plynoucí z nastavení statutu a fungování fondu.

Široký tým kolegů

Tým naší kanceláře čítá přes 50 kolegů, dokážeme si proto efektivně poradit s jakoukoliv vyzvou či problémem, navíc v krátkém časovém sledu.

Privátní poradenství

Diskrétnost a spolehlivost je pro nás samozřejmost. Zakládáme si na naší stabilní značce a referencích spokojených zákazníků.

Odpovídající kvalita i cena

Tvoříme si s našimi klienty dlouhodobou vzájemnou důvěru. Budujeme spolupráci na dlouhá léta. A tomu je vše podřízeno.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vyplňte nezávazný formulář a ozveme se.

Contact Us  DOTAZY SVĚŘENSKÝ FOND

  Nejčastějšími důvody pro založení svěřenského fondu bývá předání majetku další generaci, ochrana majetku před nenadálou událostí během života i po něm, ochrana dědiců před zchudnutím nebo bankrotem, nastavení si jasné struktury a pravidel rodinného bohatství, nastavení si vlastních podmínek a pravidel mimo dědické řízení, optimalizace správy rodinných aktiv, vyhnutí se sporům mezi budoucími dědici (např. sourozenci).
  Základní role jsou zakladatel, správce, obmyšlený (beneficient). Případně také protektor, způsobilé osoby, náhradní příjemce atp. Zakladatel svěřenského (též svěřeneckého) fondu zpravidla vkládá majetek do SF, který po tomto vkladu fakticky nikomu nepatří. V registru skutečných majitelů bude uveden správce...ve prospěch fondu XY. Vkladatelem majetku může být kromě zakladatele i jiná osoba. Obmyšlení nebo-li beneficienti, které určí zakladatel ve statutu, čerpají plody a užitky dle nastavených pravidel. Na tyto aktivity dohlíží správce, který vykonává svoji činnost buď úplatně nebo bezúplatně. Jmenoval jej zakladatel, který může zpravidla správce také odvolat. Správce je ve většině případů fyzická osoba a je povinen postupovat s péči řádného hospodáře. Mimo jiné ručí vlastním majetkem.
  Jedná se o široký časový rozptyl. Obecně lze říci, že od 2-3 měsíců v těch jednoduchých případech, až po několik let v případech složitých. Vše začíná vstupní konzultací, kterou u nás máte zdarma a na níž zjišťujeme vaše cíle a také vhodnost tvorby této entity pro vás a vaši rodinu.
  Svěřenský (svěřenecký) fond není právnickou osobu. Jedná se o subjekt ekonomického charakteru, který má přidělené IČ, je plátcem daní, má bankovní účet, vede podvojné účetnictví. Na tuto činnost zpravidla dohlíží správce svěřenského fondu. V naší společnosti nabízíme službu institucionálního dohledu nad aktivitami ve SF a zajištění bezproblémového průběhu výše popsaných činností.
  Svěřenský fond zanikne uplynutím doby, na kterou byl zřízen nebo splněním svého účelu. SF může zaniknout také rozhodnutím soudu nebo v situaci, kdy se všichni obmyšlení vzdají práva na plnění. Taktéž pokud byl majetek ze SF vyčerpán. Pokud není obmyšleného a není-li ani zakladatele, majetek SF může skončit v rukou státu, proto je třeba celou strukturu vhodně naplánovat. Svěřenský fond na dobu neurčitou se zakládá na období 100 let, neurčí-li statut fondu jinak. Pokud jste dočetli až sem, ozvěte se na jiri.s@petrasrezek.cz a poradíme vám, jak s vaším záměrem dál.