OCHRANA ZNAČKY V ČESKÉ REPUBLICE: DŮLEŽITOST REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY

OCHRANA ZNAČKY V ČESKÉ REPUBLICE: DŮLEŽITOST REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochrana značky je jedním ze základních prvků pro udržení konkurenční výhody a budování důvěryhodnosti u zákazníků. Česká legislativa v této oblasti poskytuje podnikatelům efektivní ochranu jejich podnikání – značky, a to pomocí ochranných známek, díky kterým je možno zabránit neoprávněnému užívání jinými subjekty. Ochranné známky se registrují prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a přestože tato registrace vyžaduje určitou investici času a financí, představuje klíčový krok k zajištění dlouhodobé ochrany a úspěchu značky. Pokud stále zvažujete, zda je ochranná známka skutečně i pro Vaše podnikání nezbytná, v rámci dnešního článku se Vám pokusíme ukázat, že „neregistrace“ Vaší značky, může pro její budoucnost přinést několik rizik a s nimi spojených zbytečných finančních nákladů.

V rámci české právní úpravy je sice značka částečně chráněna i bez její registrace, a to na základě obecných ustanovení o nekalé soutěži a autorském právu. Nicméně tato ochrana není zdaleka tak účinná jako ochrana poskytovaná zaregistrovanou ochrannou známkou. Bez registrace má podnikatel daleko menší možnosti v boji proti neoprávněnému užívání své značky, rovněž tak pro případ soudního sporu je jeho pozice mnohem slabší, než by tomu bylo za situace, kdy by jeho značka skutečně byla chráněna ochrannou známkou.

Značka je často jedním z nejcennějších aktiv podniku a je klíčovým prvkem, který odráží jeho hodnoty, obecně identitu. Bez registrace ochranné známky může být obtížné chránit tuto identitu před zneužitím a falšováním, což může vést k ztrátě důvěry zákazníků a negativnímu vlivu na tržní pozici podniku. Stejně tak může ochranná známka přispět k ochraně elektronické identity, zejména pak v souvislosti s vystupováním značky na online platformách. Právě zneužití značek v online prostorech je v poslední době na vzestupu a při zvažování registrace ochranné známky, by mělo hrát toto riziko primární kritérium pro konečné rozhodnutí o ne/registraci ochranné známky. Ochranná známka tak může ve značné míře chránit i podnikatelskou reputaci, která by mohla být ohrožena jednáním třetích osob. S ohledem na veškerý čas a finanční prostředky vynaložené na vybudování, anebo jen vytvoření značky, jsou náklady na její následnou registraci opravdu jen minimální.

Zaregistrování ochranné známky je rovněž investicí do budoucího úspěchu podniku. Poskytuje podnikateli exkluzivní práva k používání značky v oblasti jeho podnikání a posiluje jeho pozici v případě právních sporů. Navíc registrace ochranné známky zvyšuje hodnotu značky a celé společnosti, která ji vlastní. Zároveň usnadňuje obchodní aktivity jako franchising a pomůže zvýšit celkovou cenu při případném prodeji společnosti.  V opačném případě, tedy v situaci, kdy podnikatelé ochrannou známku nezaregistrují, čelí výraznému riziku poklesu tržní hodnoty společnosti. Ještě citelnější tyto dopady mohou být v případě, kdy si ochrannou známku zaregistruje konkurence a Vy se rozhodnete společnost prodat. Případné soudní spory, související s nárokováním si značky,  jsou zatíženy vysokou nejistotou ohledně výsledku, nemluvě o výrazném poklesu prodejní hodnoty společnosti.

Proces registrace ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví je relativně jednoduchý, ale vyžaduje pečlivou přípravu a znalost zákonných postupů. Podnikatelé by měli provést podrobný průzkum trhu a ověřit dostupnost své značky pro registraci. Teprve poté mohou podat žádost o registraci ochranné známky a absolvovat s tím související proces, který zahrnuje formální zkoumání jednotlivých náležitostí prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví a následně veřejné oznámení registrace ochranné známky.

V kontextu českého právního prostředí je registrace ochranné známky klíčovým opatřením pro ochranu značky a budování její hodnoty. Podnikatelé by měli být obezřetní a přistupovat k tomuto procesu s pečlivou přípravou a profesionalitou. Registrace ochranné známky je strategickým krokem pro dlouhodobý úspěch podniku a ochranu jeho kvality a vizí.

Naše kancelář disponuje odborníky s rozsáhlými zkušenostmi z oblasti ochranných známek, a to ať už s ohledem na jejich registraci či další ochranu, kdy díky tomu můžeme společně dojít k co nejlepšímu naplnění Vašich vizí. Pokud Vás téma zaujalo, doporučujeme k přečtení článek o možnostech čerpání dotací na registraci ochranných známek zde, obecněji o ochranných známkách jsme psali také zde.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, ať už prostřednictvím formuláře uvedeného zde nebo přímo Mgr. Filipa Svobodu (tel. č.: +420722931553, e-mail: filip.s@petrasrezek.cz).

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.