Co je ochranná známka?

Ochranná známka je v podstatě jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice apod., pro výrobky a služby, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Nejčastěji registrovanými druhy ochranných známek pak jsou ochranné známky slovní a obrazové. Kombinované ochranné známky již nelze registrovat a od roku 2019 spadají do kategorie obrazových ochranných známek.

Má smysl si registrovat ochrannou známku?

Pokud jste podnikatel a nabízíte služby nebo výrobky pod specifickým označením, tak je odpovědí jednoznačné ano, a to právě z níže uvedených důvodů.

Primárně ochranná známka dodává podnikatelům punc důvěryhodnosti a kvality nabízených výrobků a služeb, a také zvyšuje hodnotu společnosti. Podnikatelé vlastnící ochrannou známku dále mají právo požadovat zdržení se používání ochranné známky pro výrobky a služby ze strany třetích osob, kterým vlastník ochranné známky neudělil souhlas k jejímu užívání. Pokud je při tom poškodil, způsobil pokles jejich zisku nebo se třeba jen neoprávněně obohatil, má podnikatel právo požadovat náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění.

Podnikatelé vlastnící ochrannou známku dále mají právo požadovat zdržení se používání ochranné známky pro výrobky a služby ze strany třetích osob, kterým vlastník ochranné známky neudělil souhlas k jejímu užívání

Jedinečnost označení výrobků a služeb může přispět ke spojení si výrobků nebo služeb zákazníkem s tímto označením. Zákazník si tak spíše vybere Váš výrobek nebo službu, když bude označeno ochrannou známkou. 

Ochranná známka může být také jedním z požadavků potenciálních investorů, kteří spíše investují do výrobků a služeb chráněných ochrannou známkou, neboť tak mají záruku, že pod konkrétní ochrannou známkou tento výrobek nebo službu nebude poskytovat nikdo jiný a je zde tak vyšší pravděpodobnost zhodnocení jejich investice.

Doba platnosti ochranné známky trvá 10 let a lze ji prodlužovat bez omezení. 

Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®, která ochranné známce obecně přidává na váze.

Může si někdo další registrovat stejnou ochrannou známku?

Úřad průmyslového vlastnictví žádným způsobem nekontroluje, zda nově podané přihlášky ochranných známek nejsou shodné nebo neobsahují shodné prvky s již registrovanou ochrannou známkou. Proto si třetí osoba může bez komplikací zaregistrovat shodnou nebo podobnou ochrannou známku s Vaší ochrannou známkou. Jedinou možností je hlídat si vlastní ochrannou známku tak, aby si ji nezaregistroval nikdo jiný. 

Ideálním řešením je automatizovaný hlídač ochranných známek, který má naše advokátní kancelář k dispozici. Tento hlídač ochranných známek každý týden zkontroluje všechny nové přihlášky ochranných známek tak, abyste se proti jejich případnému zápisu mohli včas a účinně bránit. Pro bližší informace doporučujeme navštívit webové stránky www.chranimeznacky.cz. Další možností, jak se vyhnout duplicitní registraci ochranných známek, je už snad jen každodenní kontrola databáze ochranných známek Vámi osobně.

Je možné ušetřit při registraci ochranné známky?

Registrace ochranné známky může být pro velké množství podnikatelů velmi nákladnou záležitostí, a proto je zde pro takové případy program dotací z EU. Program byl opětovně spuštěn dne 23. ledna 2023 a bude dostupný do 8. prosince 2023, nebudou-li finančních prostředky vyčerpány dříve. Z přiděleného grantu je možné získat proplacení 75 % ze správního poplatku ochranné známky maximálně však do výše 1.000 EUR.

Z přiděleného grantu je možné získat proplacení 75 % ze správního poplatku ochranné známky maximálně však do výše 1.000 EUR.

Zvažujete registraci ochranné známky? Můžeme Vám poskytnout všechny výše popsané služby, tedy jak vyřízení dotace, podání přihlášky ochranné známky, tak zápis Vaší ochranné známky v automatizovaném hlídači ochranných zámek. Pokud se tedy rozhodnete pro registraci ochranné známky, neváhejte se na nás obrátit.

Co je dobré zvážit před samotnou registrací?

Nejprve je vhodné mít připravené textové i vizuální podklady pro registraci ochranné známky. Slovní a grafická podoba registrovaného brandu bude vaši společnost, produkt či službu prezentovat v komerčním prostoru, a to v dlouhodobém horizontu. Před zahájením registrace je tedy ideální nastavit celkovou brandovou strategii a u své značky brát v potaz nejen investici do její ochrany, ale také do její výstižnosti a atraktivity.

Proto je důležité klást důraz na dobře navržený název. Neměl by být duplicitní s již existující slovní ochrannou známkou a současně by měl sloužit jako výstižné sdělení prezentující vaši obchodní strategii. K volbě názvu firmy či produktu se pojí také další extenze jako jsou volné webové domény či použitelnost názvu v zahraničí.

Pokud zvažujete registraci obrazové ochranné známky, v tomto případě je třeba se zaměřit na vizuální podobu, tedy na logotyp. Ten by opět neměl být vizuálně shodný či výrazně podobný s již registrovanou ochrannou známkou. Pro jeho návrh je ideální oslovit odborníka z oblasti brandingu. Rychlá řešení využívající logobanky či veřejně dostupné zdroje grafických návrhů výrazně zvyšují pravděpodobnost duplicity Vašeho brandu s jiným, což není obchodně žádoucí. 

Pokud zvažujete registraci obrazové ochranné známky, v tomto případě je třeba se zaměřit na vizuální podobu, tedy na logotyp.

Jedním z klíčových brandových prvků, jehož registraci je také dobré zvážit, je slogan. Slogan je základní marketingové sdělení, které oslovuje přímo zákazníka či obchodního partnera. Pokud slogan obchodně využíváte, určitě není vaším zájmem, aby stejným způsobem komunikovala i vaše konkurence.

Právní ochranu brandu je třeba vnímat jako komplexní záležitost. Proto je důležité i k samotné značce přistupovat komplexně – od snadno zapamatovatelného názvu přes atraktivní logotyp až po výstižný slogan. V tomto směru spolupracujeme se specialisty z Rising Studia, kteří se primárně zaměřují právě na brand building, vizuální identitu a související služby.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.