START-UPY

Jsme obeznámeni s různými formami financování, včetně kapitálových a dluhových financování, a můžeme pomoci klientům najít nejvhodnější způsob financování pro jejich podnikání. Poskytujeme právní služby také v oblasti tvorby obchodních plánů a posouzení rizik.

Další oblastí našeho zaměření je ochrana duševního vlastnictví. Pomáháme klientům s registrací ochranných známek, copyrightu, patentů a dalších intelektuálních práv, aby byly chráněny jejich produkty a služby.

Poskytujeme právní služby v oblasti smluvního práva, včetně tvorby a vyjednávání smluv s dodavateli, zákazníky a partnery. Můžeme také pomoci klientům s porozuměním a splněním různých zákonů a nařízení, které se týkají jejich oboru.

Benefity našich služeb pro start-upy:

MGR. JIŘÍ ŠMIGURA

ADVOKÁT

Napište nám o nezávaznou konzultaci.    SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY