img

PRODEJ E-SHOPU

Vskutku nevšední, avšak určitě nikoliv nudnou záležitostí je prodej e-shopu. I tak by se dalo charakterizovat téma následujícího článku. Pokud právě přemýšlíte nad prodejem své...

img

POVINNÉ OZNAČOVÁNÍ PSŮ?

Novela zákona č. 166/1999 Sb. veterinární zákon, která nabude účinnosti dne 1. ledna 2020, s sebou mimo jiné změny přinese i povinné označování psů. Jiných zvířat se tato povinno...

img

PROGRAM ANTIVIRUS - ZÁLUDNOST

Dovolujeme si Vás v tomto článku upozornit na jednu ze "záludností", která se objevila v rámci programu Antivirus. 

V případě, kdy se rozhodnete čerpat příspěvek na ú...

img

EMISE DLUHOPISŮ

Dluhopisy jsou cennými papíry, s nimiž je spojeno právo vlastníka dluhopisu na splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z nich plynoucích ze strany osoby, která dluhopisy vydala, te...

img

NÁHRADA ŠKODY COVID-19

Jak jste již možná z médií zaznamenali, vláda České republiky v nedávné době změnila svůj postup při vydávání ochranných opatření v souvislosti s šířením...