“DOHODÁŘI” – NOVÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ OD 1. 7. 2024 A ODLOŽENÍ PLÁNOVANÝCH ZMĚN

“DOHODÁŘI” – NOVÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ OD 1. 7. 2024 A ODLOŽENÍ PLÁNOVANÝCH ZMĚN

Již koncem minulého roku a začátkem tohoto roku začala platit v oblasti pracovního práva celá řada změn týkajících se zaměstnanců, včetně těch, kteří vykonávají svou práci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, tedy na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti – tzv. „dohodáře“. Zaměstnavatelé se tak měli již čas adaptovat na situaci, kdy se, zjednodušeně řečeno, legislativou posunuly podmínky pro výkon jejich práce směrem ke klasickému pracovním poměru.

Více o těchto změnách jsme vás informovali již říjnu minulého roku v našem článku NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – JAKÉ ZMĚNY NÁS OD ŘÍJNA ČEKAJÍ?

Co se mělo změnit od 1. 7. 2024, ale nezmění

Od 1. 7. 2024 měly platit další změny týkající se „dohodářů“, které vláda prosadila v minulém roce v rámci tzv. „konsolidačního balíčku“. Ty se týkaly v praxi obávaných dvou hranic pro povinnost odvést pojistné z dohod o provedení práce. U zaměstnanců, kteří pracují pouze u jednoho zaměstnavatele, měla tato hranice činit 25 % průměrné mzdy a u více zaměstnanců pak 40 % průměrné mzdy. S tím se pojila povinná evidenci dohod o provedení práce u jednotlivých zaměstnanců u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Právní úprava byla hojně kritizována nejen ze strany zaměstnavatelů, ale také odbornou veřejností. Negativní hodnocení nové úpravy vycházelo zejména z nejistoty, jakým způsobem bude v praxi k výpočtům a koordinaci systému docházet. V dubnu 2024 poslanci a následně v květnu 2024 senátoři schválili pozměňovací návrh a účinnost nových legislativních pravidel pro „dohodáře“ se nejen posunula na leden 2025, ale také se změnilo jejich znění, které popíšeme níže.

Co se přece jen změní od 1. 7. 2024

I přes to, že výše uvedený princip „dvou limitů“ (25 % a 40 %) účinný od 1. 7. 2024 nebude, zaměstnavatelům i tak přibyde nová povinnost. Ta spočívá ve výše uvedeném hlášení všech uzavřených dohod o provedení práce ČSSZ, a to bez ohledu na to, zda z nich odvedou pojistné. ČSSZ představila na svém webovém portále ukázku formuláře s názvem „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“ a datové věty, aby jej zaměstnavatelé mohli zahrnout do svých programů.

Zmíněný formulář, resp. jeho obsah, mají zaměstnanci ČSSZ posílat od 1. 8. 2024 elektronicky přes e-Podání. Zda však bude systém od tohoto data funkční nyní nelze odhadnout. Vzhledem k tomu, že povinnost zaslat informace ČSSZ budou mít zaměstnavatelé vždy do 20. dne následujícího měsíce, poprvé tak musejí učinit do 20. 8. 2024.

Co se změní od 1. 1. 2025

Výše uvedený princip „dvou limitů“ má být nahrazen principem „hlavní dohody“ a „vedlejší dohody“ či „vedlejších dohod“. Ten spočívá v tom, že zaměstnavatel, který jako první uzavření dohody o provedení práce ČSSZ oznámí, uplatní limit rozhodné částky pro účast na pojistném, který má být 25 % průměrné mzdy (v roce 2024 by to představovalo částku 10 500 Kč) a zaměstnavatel z ní nebude odvádět pojistné, ale jen srážkovou nebo zálohovou daň, a to do doby ukončení tohoto režimu nebo dohody o provedení práce. U „vedlejších dohod“ se bude situace odvíjet dle toho, zda budou představovat zaměstnání malého rozsahu – s příjmem nižším než 4 000 Kč měsíčně, kdy se pojistné odvádět nebude, nebo jako běžné zaměstnání s povinným placením pojistného.

Zda již ČSSZ k zaměstnanci „hlavní dohodu“ eviduje, bude možné zkontrolovat v jejím systému podobně, jako při uplatňování slev na pojistném za zkrácené úvazky. Zjednodušeně řečeno tak bude možné prověřit, zda již jiný zaměstnavatel k zaměstnanci nějakou dohodu „zarezervoval“. Aby nedocházelo k této „rezervaci“ proti vůli zaměstnance, tedy k jeho „blokaci“ zaměstnavatelem, bude možné ji na žádost zaměstnance zrušit, pokud doloží, že dohodu o provedení práce se zaměstnavatelem ukončil.

Závěrem

„Dohodářů“ se nakonec některé změny původně připravené v rámci „konsolidačního balíčku“ nedotknou, nejpozději do 20. 8. 2024 však zaměstnavatelům vzniká povinnost poprvé ohlásit všechny uzavřené dohody o provedení práce ČSSZ a na tuto novinku budou navazovat povinnosti další.

Změny v právní úpravě se však netýkají jen prací na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, ale dotýkají se široké oblasti pracovního práva. Zorientovat se v nich nemusí být snadné. Pokud budete potřebovat právní rady v této oblasti, můžete kontaktovat vedoucí týmu Pracovního práva JUDr. Ing. Magdu Janotovou, LL.M. – tel. 725 358 263, e-mail: magda@petrasrezek.cz.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.