ZDANĚNÍ PŘÍJMU Z PRODEJE FIRMY – VÝPOČET DAŇOVÉ POVINNOSTI

Jak jsme již zmiňovali v předchozím článku, Poslanecká sněmovna i Senát schválili konsolidační balíček, který mimo jiné zásadním způsobem mění podmínky pro zdanění příjmu z prodeje firmy. Prezident republiky dne 22. 11. 2023 konsolidační balíček podepsal. 

Jde o významný impuls pro majitele firem, kteří zvažují jejich prodej. Zbývá jim cca 12 měsíců, kdy mohou realizovat prodej za stávajících podmínek – tzn. pokud uskuteční prodej podílu ve společnosti, který vlastní déle než 5 let (u akcií déle než 3 roky), a současně inkasují prodejní cenu nejpozději do konce roku 2024, bude jejich příjem osvobozen od daně. 

Co nás tedy čeká od roku 2025?

S účinností od 1. 1. 2025 bude při splnění časového testu osvobozen příjem pouze
do částky 40 mil. Kč. Příjmy převyšující tuto částku budou tvořit základ daně ve výši rozdílu mezi neosvobozeným příjmem a nabývací hodnotou v poměrné výši k neosvobozeným příjmům. Jako nabývací hodnotu bude možné použít tržní ocenění společnosti (znalecký posudek) k 31. 12. 2024.

Modelový příklad způsobu stanovení daňového základu od roku 2025 

Prodejní cena 100 000 000 Kč Dohodnutá s kupujícím
Osvobozený příjem 40 000 000 Kč Dle schváleného zákona
Prodejní cena po osvobození  60 000 000 Kč 100M – 40M = 60M snížím hodnotu vstupující do výpočtu o 40/100, tj. o 40 %
Ocenění k 31. 12. 2024 50 000 000 Kč 50M – 40 % = 30M hodnota vstupující do výpočtu
Daňový základ 30 000 000 Kč 60M – 30M = 30M
Daňová povinnost  6 788 000 Kč prvních 1,4M se daní 15 %, poté 23 %= 0,21M + 6,578M

Závěrem

Doporučujeme neotálet s prodejem a zahájit přípravy již nyní. Dvanáct měsíců je poměrně komfortní doba pro realizaci prodeje za stávajících výhodných podmínek. 

Autorem článku je Jiří Dvořák z Petráš Rezek Transakce s.r.o.

Pokud plánujete prodej svého podílu či společnosti, neváhejte se na nás obrátit. Náš transakční tým vám pomůže s přípravami a realizací celého prodejního procesu a zajištěním bezproblémového průběhu transakce.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.