JAKÉ ZMĚNY NÁS ČEKAJÍ PŘI DANĚNÍ PŘÍJMU Z PRODEJE FIRMY?

Klienti naší kanceláře se na nás v poslední době obrací s dotazem, jak to bude s daněním příjmu z prodeje jejich firmy či podílu ve firmě – tedy z příjmu, který obdrží. 

Poslanecká sněmovna v pátek 13. 10. 2023 schválila tzv. konsolidační balíček, který nyní poputuje k projednání do Senátu, a jehož účinnost má nastat 1. ledna 2024. 

Zásadní informací je však odložení zastropování osvobození příjmů z úplatného převodu podílů a cenných papírů o 1 rok. Nová úprava tak bude platit pro příjmy přijaté od roku 2025. Vláda tím reaguje na argumenty odborné veřejnosti a jako hlavní důvod uvádí snahu o právní jistotu pro podnikatele, kteří si prodej podílu naplánovali ještě postaru, tedy s osvobozením od daně.

Jaká je současná legislativa?

Doposud jsou příjmy z prodeje podílů ve společnosti osvobozeny, a to v případě, kdy splníte určité podmínky. 

Zdanění příjmů se řídí § 10 zákona o daních z příjmů. Příjemce (poplatník) je tak od zdanění příjmů osvobozen, pokud splní časový test – tedy pokud drží akcie déle než 3 roky v případě akciové společnosti, popř. pokud podíl ve společnosti s ručením omezeným drží déle než 5 let. V případě nesplnění výše uvedených podmínek je sazba daně ve výši 15 %, resp. 23 % z příjmu.

Jaké změny nás čekají?

Při prodeji firmy či podílu ve firmě bude nově při splnění časového testu osvobozen příjem, který nepřesáhne částku 40 000 000 Kč na poplatníka.

Zdanění bude podléhat přírůstek hodnoty firmy po účinnosti zákona, a jen pokud přesáhne stanovený limit ve výši 40 mil. Kč (a to i po splnění časového testu). 

Pokud budete od roku 2025 prodávat svoji společnost či podíl a nebudete chtít platit daň z celé prodejní ceny, můžete použít zvláštní úpravu pro nabývací cenu. 

K té budete potřebovat znalecký posudek, který stanoví hodnotu společnosti na konci roku 2024, kterou si budete moct od prodejní ceny odečíst. Prodejní cenu si snížíte o 40 mil. Kč a ekvivalentně (tj. stejnými procenty) si snížíte i cenu z posudku. Z jejich rozdílu potom vypočtete daň. 

Jaké je naše doporučení? 

  • uskutečněte prodej podílu ve společnosti a inkasujte prodejní cenu nejpozději do konce roku 2024 (platí pro ty, kteří splnili časový test)
  • uskutečněte prodej podílu ve společnosti po částech nebo inkasujte prodejní cenu v ročních splátkách (platí pro ty, kteří splnili časový test a příjem z prodeje v kalendářním roku nepřesáhne 40 000 000 Kč)
  • realizujte prodej prostřednictvím právnické osoby – vlastní-li právnická osoba alespoň 10% podíl na základním kapitálu po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, bude příjem z prodeje osvobozen
  • výše uvedený znalecký posudek lze vypracovat i zpětně – udělejte si maximálně detailní přehled o stavu vaší firmy, a to ke konci roku 2024. Vše si důkladně archivujte pro budoucí použití, předejdete tak dohadování se s finanční správou.

Závěrem

Připravovaná opatření se nejvíce dotknou středních a velkých společností, které jsou ovládány jednotlivci či několika málo osobami, a u kterých lze očekávat vyšší kupní ceny.

Doporučujeme zvážit prodej podílu v dostatečném předstihu a provést veškeré potřebné kroky vedoucí ke snížení daňové zátěže. 

Samozřejmě pro vás budeme i nadále sledovat všechny plánované změny. 

Autorem článku je Jiří Dvořák z Petráš Rezek Transakce s.r.o.

Pokud plánujete prodej svého podílu či společnosti, neváhejte se na nás obrátit. Náš transakční tým vám pomůže vyhodnotit aktuální situaci, připravit a realizovat celý prodejní proces a zajistit bezproblémový průběh transakce.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.