THOMAS LLOYD CLEANTECH INFRASTRUCTURE – PROBLEMATICKÉ DLUHOPISY

THOMAS LLOYD CLEANTECH INFRASTRUCTURE – PROBLEMATICKÉ DLUHOPISY

V průběhu roku 2023 se začaly již pravidelněji objevovat informace týkající se potíží na straně investorů, zejména těch českých, kteří se rozhodli investovat do projektů investiční skupiny ThomasLloyd, zejména pak do její české dceřiné společnosti, ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Czech).

Tato společnost investovaný kapitál využila zejména na financovaní obrovských projektů, a to především v Asii, kde byly vybudovány enormní fotovoltaické elektrárny, stejně tak jako projekty elektráren na biomasu, které na projekty již zmíněných elektráren navazovaly. Sama česká odnož společnosti, tedy ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Czech), ke konci roku 2022 ve své výroční zprávě uvedla, že ke konci kalendářního roku 2022 dosáhl celkový objem vydaných dluhopisů hodnoty přesahující miliardu korun. Dle Ekonomického deníku skupina ThomasLloyd investovala do sedmi velkých solárních elektráren v Indii celkovém o výkonu 434 MW a třech na Filipínách (80 MW), kde také postavila také tři elektrárny na spalování biomasy (celkem 70 MW výkonu).

Většina reportovaných problému směřovala k nevyplácení příslušných dividend či úroků, kdy z informací, které nám byly řadou investorů poskytnuty, jednoznačně vyplynulo, že od samotné investice běželo vyplácení podle plánu a příslušné částky, které dosahovaly čistého zhodnocení až 11 procent, byly pravidelně v měsíčních intervalech připisovány na účty investorů. Pak ale bylo vyplácení – nejprve zcela bez udání důvodu, zastaveno. V první fázi se toto přerušení výplat dotklo investorův roli tzv. tichých společníků, a od podzimu roku 2023 i držitelů dluhopisů. Od tohoto období se již na pravidelné bázi objevují zprávy o problémovosti těchto investic, kdy například v sousedním Německu již došlo k podávání žalob a soudních řešení.

Zásadní je dále zmínit, že skupina ThomasLloyd investuje zejména do nelikvidních infrastrukturních aktiv neobchodovaných na burze, což v praxi zapříčiňuje, že primárním příjmem této skupiny jsou zisky spojené s prodejem jejích společností, což se jeví být hlavním odůvodněním již zmíněného zpoždění či zastavení vyplácení.

Co se týče výhradně české odnože emitující společnosti, bylo investorům již několikrát přislíbeno brzké vyplacení dividend i úroků, stejně jako návrat ke standardnímu harmonogramu jejich připisování na jejich účtu, jako tomu bylo ze začátku celé předmětné akce, zejména hned po provedení těchto investic. Z interních informací, které nám byly různými, na sobě zcela nezávislými investory ve spojitosti se skupinou ThomasLloyd poskytnuty, však ani ke dnešnímu dni k obnovení vyplácení nedošlo. Někteří z investorů už však nehodlají dále čekat a pouze věřit těmto slibům, které se objevují v newsletterech skupiny ThomasLloyd, a již podnikají patřičné právní kroky s tím spojené.

Skupina Petráš Rezek nabízí všem takto dotčeným investorům své komplexní služby, neboť se zabývá jak ekonomickým a investičním poradenstvím, tak disponuje více než 40 právními experty ze všech oblastí práva, a je tedy způsobilá k řešení jakéhokoliv problému, který se v souvislosti s celou předmětnou kauzou mohl vyskytnout. Navíc již v minulosti byla účastna na hromadném zastupování ve velkých investičních kauzách a disponuje tedy v této problematice také řadou zkušeností.

Týká-li se Vás jakkoliv celá kauza, především pak analogicky k situaci, kterou jsme nastínili výše, neváhejte se obrátit na emailovou adresu office@petrasrezek.cz či telefonní číslo +420 601 001 555. Pevně věříme, že Vám naše profesionální, a především komplexní služby pomohou v této situaci nalézt vhodné řešení.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.