AUTOMATIZACE V PRÁVU ANEB JAK SOUDCE VYUŽIL UMĚLÉ INTELIGENCE K SEPSÁNÍ ROZHODNUTÍ

AUTOMATIZACE V PRÁVU ANEB JAK SOUDCE VYUŽIL UMĚLÉ INTELIGENCE K SEPSÁNÍ ROZHODNUTÍ

V posledních letech se svět práva rychle mění díky neustálému pokroku v oblasti umělé inteligence. Jedním z hojně diskutovaných trendů je automatizace pomocí umělé inteligence, která může zásadním způsobem změnit způsob práce v advokacii a právních firmách.

Zatímco advokátní kanceláře pokračují v odklonu od papírových dokumentů, ukládání elektronických dokumentů se potýká s podobnými problémy jako ukládání dokumentů v tištěné podobě. I když elektronické dokumenty šetří fyzický prostor, jejich organizace a následné vyhledání konkrétního dokumentů může být výzva.

Na trhu se objevuje čím dál více aplikací, které právním firmám umožňují například automatizovat proces archivace dokumentů. Jedná se typicky o software založený na umělé inteligenci, který ukládá a organizuje soubory, včetně smluv, spisů, poznámek a e-mailů, a to pomocí označování a profilování. Tento způsob ukládání a organizace digitálních souborů spolu s fulltextovým vyhledáváním výrazně usnadňuje vyhledávání dokumentů.

Automatizace má své místo i v oblasti tvorby samotných dokumentů. Modely jako ChatGPT od OpenAI nebo Bard od Googlu jsou již v dnešní době více než schopné v oblasti tvorby srozumitelného textu na základě vhodných promptů. Ačkoliv jsou tyto modely v oblasti tvorby textu schopné, není vhodné spoléhat na faktickou správnost tvrzení vyprodukovaných těmito modely.

S využitím umělé inteligence k tvorbě právních dokumentů se pojí zajímavý případ z Kolumbie. Soudce v jednom případě využil ChatGPT k sepsání rozhodnutí. Soudce AI modelu položil konkrétně otázku ve znění „Je nezletilé dítě s autismem osvobozeno od placení poplatků za terapii?“, načež dostal odpověď „Ano, to je pravda. Podle kolumbijských předpisů jsou nezletilí s diagnózou autismu osvobozeni od poplatků za terapii.“ Rozhodnutí samotné nevyvolalo veliký rozruch, avšak skutečnost využití umělé inteligence ano. Kritika se ozývala zejména ze strany expertů na umělou inteligence, když jeden z nich tvrdil, že modelu ChatGPT zadal soudcem položenou otázku, avšak odpověď byla odlišná.

Soudce použití umělé inteligence bránil argumentem, že kolumbijský justiční systém je zahlcený a že efektivní využití umělé inteligence by mohlo drasticky ulevit této zátěži. Dále dodal, že „kladením otázek aplikaci nepřestáváme být soudci, myslícími bytostmi.

Jak již bylo zmíněno výše, v současnosti nelze spoléhat na faktickou správnost tvrzení, které AI modely vyprodukují, obzvláště ne v oblasti práva. Je nutné umělou inteligenci nadále brát pouze jako nástroj, nikoliv jako náhradu lidského prvku v právním odvětví.

Pokud byste si chtěli zkusit popovídat s naším „robotem právníkem“, vyzkoušejte si ho na našem webu www.ai-advokat.cz 🙂

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.