ZRUŠENÍ KOLKOVÝCH ZNÁMEK JAKO SOUČÁST TZV. KONSOLIDAČNÍHO BALÍČKU

ZRUŠENÍ KOLKOVÝCH ZNÁMEK JAKO SOUČÁST TZV. KONSOLIDAČNÍHO BALÍČKU

Součástí zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, tzv. konsolidačního balíčku, je mj. zrušení kolkových známek, tzv. kolků. Důvodem pro jejich zrušení je především dlouhodobý sestupný trend jak jejich využití, tak i příjmů z jejich prodeje.

Od 1. 1. 2024 nastává tzv. přechodné období, které potrvá do konce roku 2024, ve kterém nebudou do oběhu uváděny nové kolky. Bude však možné dokoupit zbylé kolky z minulých let, a to na pobočkách České pošty, na soudech, úřadech apod. V tomto přechodném období tedy bude i nadále možné kolky zakoupit a běžně je užívat, např. s nimi zaplatit správní či soudní poplatky.

Pokud nějakými kolky disponujete, lze je taktéž v trvání tohoto přechodného období vrátit a dostat zpět peníze z původní hodnoty kolků. Výkup kolků bude probíhat na vybraných pobočkách České pošty (níže je přiložen odkaz na jejich kompletní seznam). Při vrácení kolku obdržíte zpět částku v jeho nominální hodnotě, z níž však bude odečten manipulační poplatek ve výši 5 % z původní hodnoty kolku. O odkup kolku bude nutno požádat písemnou formou a při výměně na pobočce je žadatel povinen předložit doklad totožnosti. Kolek pro odkup nesmí být poškozen a musí se skládat z obou částí.

Od 1. 1. 2025 už nebude možno kolky užít pro platbu, a ani nebude možný jejich zpětný odkup.

Od 1. 1. 2025 bude tedy možné uhradit soudní či správní poplatky pouze hotově, anebo bankovním převodem na účet příslušného úřadu či soudu.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.