KOPÍROVÁNÍ VOP A GDPR Z JINÝCH WEBŮ? ANO NEBO NE?

V současnosti se mezi podnikateli objevuje velmi častý negativní jev, a to jejich přístup k vytváření Všeobecných obchodních podmínek (VOP) a dokumentů vztahujících se k ochraně osobních údajů jejich zákazníků (GDPR) v souvislosti s jejich podnikáním. Velká spousta subjektů na českém trhu nepřistupuje k tvorbě těchto podmínek řádně, ale na místo toho se přiklání ke kopírování jak VOP i GDPR z jiných webových stránek. Takto zkopírované VOP a GDPR však nemusí splňovat zákonné požadavky a poskytovat potřebnou ochranu.

Všeobecné obchodní podmínky stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi daným podnikatelem a zákazníkem, která nejsou uvedena v samotné smlouvě. VOP často nejsou přímo součástí smlouvy, ale smlouva na ně vždy odkazuje, přičemž v nejčastějším případě lze tyto podmínky následně nalézt na webových stránkách podnikatele. VOP můžou obsahovat různá ustanovení a mohou tak upravovat velkou škálu skutečností, např. podmínky nákupu, práva a povinnosti stran, platby a ceny, reklamace, zrušení smlouvy a další.

GDPR neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů je nařízení Evropské unie, jehož úkolem je ochrana osobních údajů, resp. stanovuje, jak subjekty na trhu mají zacházet s osobními údaji, které jim zákazníci poskytnou. Aktuálně by tak měl mít každý podnikatel veřejně dostupné informace o tom, jaké osobní údaje o Vás bude uchovávat a jak s nimi bude nakládat.

“Kopírování obecně čehokoliv, GDPR i VOP není dobrý nápad už jen kvůli tomu, že tímto jednáním dochází k porušení autorských práv člověka, který dané dokumenty vytvořil.”

Kopírování obecně čehokoliv, GDPR i VOP není dobrý nápad už jen kvůli tomu, že tímto jednáním dochází k porušení autorských práv člověka, který dané dokumenty vytvořil. VOP vypracované na míru konkrétního podnikatele se totiž považují za literární dílo dle autorského zákona. Za porušení svých autorských práv se autor následně u soudu může domáhat vydání bezdůvodného obohacení nebo náhrady škody, která mu zkopírováním jeho VOP či GDPR vznikla. Porušení autorského práva však sahá až do trestněprávní roviny, kdy se v krajním případě může jednat o trestný čin porušení autorského práva. Při porušení autorských práv navíc může dojít k blokaci případně až odstranění veškerého zveřejněného obsahu. 

“Zkopírované VOP i GDPR podmínky již zároveň mohou být zastaralé a nemusí být v souladu s právě platnou a účinnou legislativou, což v konečném důsledku může vést k jejich neplatnosti a pokutě od České obchodní inspekce až do výše několika milionů korun za nedodržení právních předpisů.”

Zkopírované VOP i GDPR podmínky již zároveň mohou být zastaralé a nemusí být v souladu s právě platnou a účinnou legislativou, což v konečném důsledku může vést k jejich neplatnosti a pokutě od České obchodní inspekce až do výše několika milionů korun za nedodržení právních předpisů. V souvislosti s tímto upozorňujeme, že dne 6.1.2023 nabyla účinnosti nová směrnice o ochraně spotřebitele a s ní související souhrnná novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, dle kterých je třeba VOP aktualizovat.  U zkopírovaných ustanovení VOP tedy nelze mít jistotu, že jejich ujednání odpovídají nové zákonné úpravě a taktéž, že odpovídají vnitřním nastaveným procesům podnikatele. Mimo jiné u zkopírovaných ustanovení nelze mít také jistotu toho, zda jsou správně vytvořena člověkem s odbornou kvalifikací pro jejich tvorbu. Lepší možností je tak nechat si vše vypracovat od právního odborníka, který následně zajistí i jejich postupnou aktualizaci.

Dalším již výše avizovaným problémem kopírování je, že dokumenty nejsou individualizované pro konkrétní potřeby a provoz podnikatele. Například některé e-shopy používají pro vytvoření objednávky vyplnění pouze objednávkového formuláře, jiné umožňují zákazníkům vložit zboží do nákupního košíku, kdy všechny tyto na první pohled vypadající maličkosti je potřeba při vytváření VOP zohlednit, tak aby seděly na konkrétní postupy podnikatele. Stejný problém nastává i u GDRP, kdy jednotliví podnikatelé mohou za účelem poskytování svých služeb nebo prodeje výrobků shromažďovat různé osobní údaje jiným způsobem, přičemž i tuto skutečnost je vždy při vytváření dokumentů vztahujících se k ochraně osobních údajů zohlednit. Pro úplnost ovšem uvádíme, že pokud je obsahem VOP i GDPR pouze přepis zákonných ustanovení, takové VOP nejsou zpravidla jedinečné, nepovažují se tedy za literární dílo a autorským zákonem chráněny nejsou. Nicméně většina VOP a GDPR pouze nepřepisují zákon, ale vkládají do svého obsahu prvky jedinečnosti, jako jsou například popis prodávaného zboží, způsob uzavření smlouvy, uplatnění práv z vad a podobně. 

Závěrem je důležité říct, že VOP i GDPR ustanovení je vždy lepší nechat vypracovat od právního odborníka, který je schopný zajistit, že Vaše dokumenty budou splňovat veškeré zákonné požadavky, budou individualizované a budou vždy aktualizované dle platných a účinných právních předpisů. Případné škody mohou být výrazně vyšší než částka, která byla zkopírováním z jiných webů “ušetřená”.

V případě zájmu o vypracování VOP a GDPR můžete kontaktovat naši specialistku na tuto problematiku Mgr. Moniku Frélichovou na telefonu 601 545 482 nebo emailem na monika.f@petrasrezek.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.