FG ENERGY s.r.o. – INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Patříte-li mezi odběratele fotovoltaických elektráren dodávaných společností FG Energy s.r.o., kterým však dosud nebyla fotovoltaická elektrárna ze strany společnosti FG Energy s.r.o. řádně a včas dodána / předána, pak Vám doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost níže uvedeným informacím.

Společnost FG Energy s.r.o. se v předchozím období dostala do prodlení s plněním svých smluvních povinností vůči řadě odběratelů fotovoltaických elektráren, přičemž tato negativní situace na straně společnosti FG Energy s.r.o. vyplynula až v zahájení insolvenčního řízení, které je v současné době vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 31 INS 7393/2023, a jehož aktuální přehled je veřejně dostupný prostřednictvím odkazu INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ.

V rámci insolvenčního řízení přitom již dne 31. července 2023 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku společnosti FG Energy s.r.o. (viz odkaz ROZHODNUTÍ O ÚPADKU), kdy očekávaným způsobem řešení tohoto úpadku bude s vysokou pravděpodobností konkurs společnosti FG Energy s.r.o. Právě prostřednictvím rozhodnutí o úpadku současně již všichni věřitelé společnosti FG Energy s.r.o. byli insolvenčním soudem vyzváni k podání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení nejpozději ve dvouměsíční lhůtě, která tak uplyne dne 30. září 2023, přičemž k opožděně podaným přihláškám insolvenční soud nebude přihlížet a opožděně uplatněné pohledávky tedy nebudou v insolvenčním řízení (ani částečně) uspokojeny.

S ohledem na aktuální vývoj insolvenčního řízení společnosti FG Energy s.r.o. si Vás tedy tímto dovolujeme informovat o možnosti využití právních služeb naší advokátní kanceláře v souvislosti s tímto insolvenčním řízením, a to především právní služby spočívající ve zpracování a podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení. V případě potřeby jsme však samozřejmě schopni Vám poskytnout také veškeré další právní služby související s tímto insolvenčním řízením.

Budete-li tak mít zájem o využití těchto právních služeb naší advokátní kanceláře, dovolujeme si Vás požádat o písemné potvrzení Vašeho zájmu formou emailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu: poskozeni-fgenergy@petrasrezek.cz, kdy:

  • Do e-mailové zprávy uveďte předmět ” FG Energy” a text „Mám zájem o právní zastoupení v souvislosti s insolvenčním řízením společnosti FG Energy s.r.o.“ nebo jakýkoliv jiný text s odkazem na společnost FG Energy s.r.o.
  • V odpovědi na tuto e-mailovou zprávu Vám poté bude zaslán přehled dalšího postupu v této věci, a to včetně konečného znění podmínek převzetí právního zastoupení k Vašemu předchozímu odsouhlasení.
  • Tuto e-mailovou zprávu je nezbytné odeslat nejpozději ke dni 14. září 2023, a to z důvodu potřeby zachování dostatečného času pro řádnou přípravu Vašeho právního zastoupení.

Vaše případné další doplňující dotazy v této věci, které Vám samozřejmě rádi obratem zodpovíme, můžete zasílat taktéž na e-mailovou adresu: poskozeni-fgenergy@petrasrezek.cz.

Naše advokátní kancelář má přitom velmi bohaté zkušenosti nejen v oblasti insolvenčního práva, nýbrž také ve všech dalších právních oblastech, a to včetně „hromadného zastupování“ téměř dvou tisíc poškozených klientů, zejména v rámci rozsáhlých trestních řízení, přičemž právě postupem „hromadného zastoupení“ co největšího počtu věřitelů je možné zvýšit šance co nejvyššího uspokojení na straně věřitelů (s ohledem na možné dosažení výhodného zastoupení věřitelů v rámci věřitelských orgánů). 

Náš tým je tvořen více než čtyřiceti právními specialisty, kteří poskytují právní služby na té nejvyšší úrovni, přičemž vždy je kladen důraz především na osobní a individuální přístup ke každému klientovi tak, aby bylo možné efektivně hájit jeho oprávněné zájmy. Naše advokátní kancelář přitom mimo jiné byla v letech 2022 a 2021 oceněna jako velmi doporučovaná advokátní kancelář v rámci tradiční ankety Právnická firma roku a současně jsme se v letech 2022 a 2021 umístili také v žebříčku 100 nejzajímavějších advokátních kanceláří sestaveného magazínem Lawyers & Business.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.