WHISTLEBLOWING: PŘIJETÍ ZÁKONA SPĚJE KE KONCI

Jste zaměstnavatelem s 50 a více zaměstnanci? Pokud ano, doporučujeme Vám v tuto chvíli zpozornět, protože nejpozději od prosince 2023 se na Vaši společnost s nejvyšší pravděpodobností budou vztahovat povinnosti týkající se tzv. whistleblowingu. Přičemž za porušení těchto povinností svou společnost můžete vystavit hrozbě uložení peněžité pokuty až do výše 1.000.000 Kč.

Pod pojmem whistleblowing rozumějte možnost (zpravidla) zaměstnance oznámit neetické nebo protiprávní jednání, jehož se dopustil někdo z jeho kolegů, aniž by oznamovateli v rámci organizace, pro kterou pracuje, hrozila jakýkoli postih. Takovým postihem se má na mysli např. výpověď ze zaměstnání, nepovýšení, snížení mzdy, šikana, výhružky nebo jiné formy nátlaku na zaměstnance, který se osmělil vyjádřit nespokojenost, či upozornit na nekalé chování spolupracovníků, a to zejména ze strany svých nadřízených nebo kolegů.

V prosinci 2021 uplynula pro Českou republiku lhůta pro implementaci směrnice EU, která právě výše uvedený whistleblowing upravuje (směrnice č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie). Našim zákonodárcům se nepodařilo požadovaný zákon do dnešního dne přijmout. Nyní to však vypadá, že se blížíme do cíle, jelikož návrh zákona o ochraně oznamovatelů byl Poslaneckou sněmovnou ČR schválen ve 3. čtení 21. dubna 2023. Aktuálně je návrh zákona předložen ke schválení v Senátu ČR. 

Vzhledem k výše uvedenému prodlení se předpokládá co nejrychlejší projednání. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů zároveň předpokládá, že povinné subjekty, které ke dni jeho účinnosti budou zaměstnávat nejméně 50 a zároveň méně než 250 zaměstnanců jsou povinny zavést vnitřní oznamovací systém do 15. prosince 2023. Přičemž povinné subjekty, které zaměstnávající 250 a více zaměstnanců budou povinny zavést vnitřní oznamovací systém nejpozději v okamžiku, kdy zákon o ochraně oznamovatelů nabude účinnosti. Tato se předpokládá již v červenci 2023. 

Pokud tedy máte nejméně 50 zaměstnanců a whistleblowingem jste se doposud interně nezabývali, je na čase toto napravit. Naši odborníci Vám rádi poskytnou další informace týkající se oblasti whistleblowingu a povinnosti zavedení vnitřního oznamovacího systému.

Rovněž jsme na tuto skutečnost mysleli s předstihem a s naším obchodním partnerem připravili řešení pro zavedení ochrany oznamovatelů na klíč, které Vám představujeme níže. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Kontaktní osobou je v tomto případě JUDr. Lukáš Rezek a kontaktovat jej můžete emailem na lukas@petrasrezek.cz nebo telefonicky na čísle 723 891 108.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.