AML IDENTIFIKACE A KONTROLA V RÁMCI ADVOKÁTNÍCH ÚSCHOV PŘI NEMOVITOSTNÍCH TRANSAKCÍCH

Zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpis (dále též jen „AML zákon“), je právní předpis, který provádí směrnici Evropské unie, platí tedy nejen v rámci České republiky, ale v celé Evropské unii.

AML zákon nám, jakožto advokátní kanceláři provádějící advokátní úschovy kupní ceny při nemovitostních transakcích, ukládá celou řadu povinností vůči prodávajícím a kupujícím. Advokátní kanceláře však nejsou jediné subjekty, kterým AML zákony tyto povinnosti ukládá. Zcela identické povinnosti jsou povinni dodržovat též banky, realitní makléři, notáři, a další subjekty, které se podílejí na transakcích, jejímž předmětem je převod majetku či peněz klientů. Např. realitní makléři jsou povinni postupovat dle AML zákona (tj. provádět níže uvedenou identifikaci a kontrolu) vždy při zprostředkování prodeje nemovitosti, a dále též při zprostředkování nájmů, u kterých měsíční nájemné překročí částku 10.000 EUR. Společným účelem AML zákona je pak prostřednictvím těchto povinných subjektů a stanovených povinností zajistit předcházení financování terorismu a praní špinavých peněz.

A jaké že povinnosti musíme dle AML zákona vykonávat? Základní povinnosti jsou dvě, a to identifikace a kontrola klienta. V rámci obou těchto povinností jsme povinni obstarávat podklady, které zjištěné skutečnosti doloží. Za tímto účelem Vás vždy před danou transakcí zdvořile žádáme k předložení daných dokumentů. 

Základní povinnosti jsou dvě, a to identifikace a kontrola klienta. V rámci obou těchto povinností jsme povinni obstarávat podklady, které zjištěné skutečnosti doloží. Za tímto účelem Vás vždy před danou transakcí zdvořile žádáme k předložení daných dokumentů. 

V rámci identifikace jsme povinni zjišťovat identifikační údaje klientů a ověřit jejich podobu. Z tohoto důvodu jsme povinni si od Vás vyžádat občanský průkaz, ze kterého uvedené identifikační údaje vyplývají, a dle kterého si ověříme také Vaši podobu. Zároveň jsme povinni se Vás dotázat, zda Vy nebo někdo z Vašich osob blízkých není politicky exponovanou osobou, tedy zda nezastává nějakou politickou funkci (starosta, člen zastupitelstva obce, politik, soudce atd.).

V rámci kontroly jsme naopak povinni ověřovat původ majetku či peněz, které jsou předmětem úschovy. U prodávajících je to vcelku jednoduché. K prokázání původu majetku (tj. prodávané nemovitosti) stačí doložit výpis z katastru nemovitostí a nabývací titul. U kupujících se naopak prověřuje původ peněz, které kupující zasílá do advokátní úschovy. Potřebujeme tedy doložit např. podepsanou úvěrovou smlouvu (je-li původem poskytnutý úvěr), výplatní pásky za poslední 3 měsíce případně poslední daňové přiznání (jsou-li původem úspory ze zaměstnání či podnikání) nebo kopii jiné smlouvu (je-li původem peněz např. zápůjčka, darování či prodej jiné nemovitosti kupujícího). Abychom věděli, z jakého účtu máme očekávat uhrazení kupní ceny do úschovy, jsme povinni též požadovat výpis z účtu, ze kterého bude zřejmý majitel účtu, a na kterém bude připsána odpovídající část peněz.

Jelikož nám AML zákon ukládá povinnost zjištěné informace také zaznamenat, budete při podpisu smluvní dokumentace podepisovat též formulář zaznamenávající výše uvedenou identifikaci a kontrolu.

Ačkoliv se v rámci plnění výše uvedených povinnost dostaneme do styku s řadou poměrně citlivých informací, nemusíte se ničeho bát. AML zákon nám ukládá povinnost mlčenlivosti. Nadto nám další povinnost mlčenlivosti ukládá i zákon o advokacii.

Povinnosti dle AML zákona plnit skutečně musíme. V opačném případě nám totiž hrozí sankce až do výše 10.000.000 Kč. 

Díky výše uvedenému postupu máte ale zároveň jistotu, že Vaše nemovitostní transakce s advokátní úschovou v Advokátní kanceláři Petráš Rezek s.r.o. je opravdu zcela bezpečná, a to ať již jste na straně prodávajícího nebo kupujícího.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.