ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Blíží se konec března, což s sebou nese pro podnikatele nutnost splnit různé povinnosti, kdy jednou z nich je také sestavení zprávy o vztazích.

Zprávu o vztazích musí vypracovat každá osoba, která je ovládaná jinou osobou anebo je například součástí koncernu. 

Zpráva o vztazích má za úkol popsat strukturu vztahů mezi tzv. ovládající osobou a ovládanou osobou, kdy ovládající osobou je osoba, která má rozhodující vliv na ovládanou osobu. O rozhodující vliv nejde pouze v případech většinového společníka, ale jsou to i další případy. 

 Zprávu o vztazích musí vypracovat tzv. ovládaná osoba, resp. její statutární orgán, kterého tíží tato povinnost. Lhůta k vypracování zprávy o vztazích je do 3 měsíců od skončení účetního období, a po jejím vyhotovení je statutární orgán povinen ji uložit do sbírky listin obchodního rejstříku. Účetní období bývá standardně shodné s kalendářním rokem, byť tomu tak nemusí být vždy.

 Zprávu o vztazích musí vypracovat tzv. ovládaná osoba, resp. její statutární orgán, kterého tíží tato povinnost.

 Při přípravě zprávy o vztazích by její zpracovatelé rozhodně neměli zapomenout popsat následující skutečnosti: strukturu vztahů mezi ovládanou a ovládající osobou, způsob a prostředky ovládání, úlohy ovládané osoby v rámci propojené struktury, přehled jednání učiněných na popud ovládající osoby a přehled vzájemných smluv. 

 Doporučujeme přípravu zprávy o vztazích nepodcenit, neboť v případě porušení povinnosti vyhotovit zprávu o vztazích hrozí pokuta až 100 000 Kč, v extrémním případě až likvidace společnosti. Současně se u daného statutárního orgánu může jednat o porušení péče řádného hospodáře s veškerými následky s tím spojenými.

Pokud si se zprávou o vztazích nevíte rady, případně chcete zkontrolovat tu svoji stávající, neváhejte se na nás obrátit.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.