WHISTLEBLOWING – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Whistleblowing lze definovat jako možnost oznámit neetické nebo protiprávní jednání, aniž by oznamovateli hrozila jakákoliv odvetná akce v rámci organizace, pro kterou pracuje. Odvetnou akcí se má na mysli např. výpověď ze zaměstnání, nepovýšení, snížení mzdy, šikana, výhružky nebo jiné formy nátlaku na zaměstnance, který se osmělil vyjádřit nespokojenost, či upozornit na nekalé chování spolupracovníků, a to zejména ze strany svých nadřízených nebo kolegů.

Dne 17. prosince 2021 nabyla účinnosti evropská směrnice o whistleblowingu č. 2019/1937, avšak zatím pouze pro veřejný sektor. Soukromý sektor v České republice čeká na přijetí zákona o ochraně oznamovatelů, který transponuje povinnosti vyplývající z této směrnice. Ačkoliv český zákon o ochraně oznamovatelů ještě není definitivně schválený, vládní návrh zákona stanoví, že zaměstnavatelé s 25 a více zaměstnanci (včetně tzv. „dohodářů“, zaměstnanců se zkráceným pracovním úvazkem a agenturních zaměstnanců), popř. zaměstnavatelé ve specifických oborech (např. pojišťovny a banky)budou muset mimo jiné:

– zavést vnitřní oznamovací systém,

– určit osobu či osoby, které budou přijímat oznámení a posuzovat jejich relevanci (pověřená osoba),

– umožnit podávaní oznámeni také dodavatelům nebo zájemcům o práci ve firmě

– vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení písemně do 7 dní od přijetí,

– posoudit oznámení a vyrozumět oznamovatele o výsledku písemně do 30 dní od podání oznámení (lze 2x prodloužit),

– zabránit možnému odvetnému opatření vůči oznamovatelům

– nebo akceptovat také́ anonymní oznámení.

Při porušení některých podmínek bude firmě hrozit pokuta až milion korun nebo 5 % z ročního obratu. Nejlepší je tedy pro Vás začít řešit whistleblowing už nyní – předejdete tak případným vysokým sankcím za nesplnění zákonných povinností a zároveň můžete zabránit finančním ztrátám, které bývají způsobovány nepoctivými zaměstnanci.

Nejlepší je tedy pro Vás začít řešit whistleblowing už nyní – předejdete tak případným vysokým sankcím za nesplnění zákonných povinností a zároveň můžete zabránit finančním ztrátám, které bývají způsobovány nepoctivými zaměstnanci.

Zákon o ochraně oznamovatelů bude dle odborných názorů schválen pravděpodobně ke konci tohoto roku nebo v průběhu roku 2023. Vládní návrh zákona sice může do doby přijetí projít několika změnami, ale i přes to doporučujeme zejména zaměstnavatelům s 25 a více zaměstnanci zvážit zavedení ochrany oznamovatelů již nyní. Pro snadnější aplikaci tohoto nařízení jsme pro Vás připravili velmi jednoduché řešení, a to prostřednictvím online platformy. V případě Vašeho zájmu o toto řešení nebo pro bližší informace můžete kontaktovat JUDr. Lukáše Rezka na telefonu + 420 723 891 108 nebo emailem na lukas@petrasrezek.cz. Případně můžete použít náš kontaktní formulář.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.