DOTACE NA PŘIHLÁŠKY OCHRANNÝCH ZNÁMEK NEBO PATENTŮ

Evropská unie dlouhodobě podporuje malé a střední podniky, jejichž činnost je páteří obchodní činnosti v evropském prostoru. Na následujících řádcích bude řeč o relativně novém dotačním programu, který by podle našeho názoru neměl uniknout Vaší pozornosti. Cílem tohoto článku je pojednat o fondu pro malé a střední podniky „Ideas Powered for Business“, který poskytuje náhradu některých, avšak nezanedbatelných, nákladů v oblasti práv duševního vlastnictví. 

Program vznikl z iniciativy Evropské komise a jeho prováděním je pověřen Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Program je určen pro osoby samostatně výdělečně činné, malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) a poskytuje se v podobě náhrady vynaložených nákladů za některé činnosti v oblasti vybraných práv duševního vlastnictví. Konkrétně se jedná o náhradu 90 % nákladů na službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan), náhradu 75 % nákladů na poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory na vnitrostátní, regionální (pro území Beneluxu, na kterém funguje společný Úřad Beneluxu pro duševní vlastnictví) a unijní úrovni a náhradu 50 % nákladů na poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory mimo území EU v podobě mezinárodní přihlášky podávané u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Celkově však lze podniku za výše uvedené náklady vyplatit v souhrnu za celé dotační období maximálně částku 1 500 EUR. Paralelně vedle uvedených nákladů EU proplácí 50 % nákladů na poplatky za patenty na vnitrostátní úrovni, přičemž poskytnutí této náhrady je limitováno částkou 750 EUR. Tato částka se nezapočítává do uvedeného stropu 1 500 EUR, a celkem tak může jeden podnik za dotační období získat až 2 250 EUR. Nespornou výhodou tohoto programu je vedle samotné výše proplácených náhrad také jejich předvídatelnost, neboť konkrétní výše náhrad není posuzována ad hoc individuálně, ale splňujete-li znaky malého nebo středního podniku, je vám poskytnuta náhrada právě v uvedených poměrech. Díky tomuto programu tak můžete v roce 2022 s poměrně nízkými náklady předvídatelně uplatňovat co nejširší ochranu Vašich průmyslových práv. 

Celkově však lze podniku za výše uvedené náklady vyplatit v souhrnu za celé dotační období maximálně částku 1 500 EUR.

Granty jsou poskytovány v období od 10. ledna do 16. prosince 2022. Poskytování grantů je omezeno na dobu do vyčerpání vyčleněného množství finančních prostředků. Podávané žádosti jsou vyřizovány dle data jejich podání.

Žádost o dotaci se podává BEZ POPLATKŮ, a to prostřednictvím účtu na webových stránkách EUIPO. Dotace se přiznává tzv. poukázkou – poukázka č. 1 znějící na částku 1 500 EUR vztahující se na IP Scan, ochranné známky a průmyslové vzory a poukázka č. 2 znějící na částku 750 EUR vztahující se na patenty. Zde zdůrazňujeme, že tyto samy o sobě nezakládají nárok na poskytnutí dotace v uvedených částkách – poskytnutá dotace odpovídá vždy daným poměrům nákladů na jednotlivé činnosti související s duševním vlastnictvím uvedeným výše (90 %, 75 % a 50 %), přičemž výše uvedené částky představují maximální hranici poskytovaných dotací. 

O dotaci se žádá a vyplácí se až po podání předmětné přihlášky a úhradě poplatků.

Dotační program Ideas Powered for Business tak představuje vysoce účinný, přehledný a nenáročný způsob, jak mohou malé a střední podniky dosáhnout co nejúčinnější ochrany svého duševního vlastnictví. Naše kancelář se dlouhodobě věnuje oblasti práva duševního vlastnictví, proto vám velice rádi poskytneme odbornou pomoc spadající do tohoto odvětví. Kontaktní osobou je v tomto případě Mgr. Tomáš Rezek a můžete ho kontaktovat telefonicky na čísle 724 189 853, nebo emailem na tomas@petrasrezek.cz popřípadě pomocí našeho formuláře.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.