NOVÁ PRAVIDLA PRO COOKIES OD 1. 1. 2022

S platností od 1. ledna 2022 dochází v důsledku novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ke změně právní úpravy při používání cookies, která se dotýká každého, kdo provozuje webovou stránku nebo mobilní aplikaci a cookies využívá. Použití těchto „malých, jednoduchých textových souborů“, které slouží provozovateli webové stránky ke sbírání důležitých dat o chování uživatele či k zajištění technického fungování webové stránky, se dočkalo značného zpřísnění podmínek.

Cookies rozdělujeme podle účelu na technické (také funkční či základní) a ostatní cookies.

Technické cookies zajišťují správné fungování a zobrazení. O těchto je třeba uživatele pouze informovat.

Novela zákona se pak dotýká tzv. ostatních cookies, mezi které patří marketingové, analytické a preferenční. 

Do 31. 12. 2021 bude používání cookies fungovat na principu opt-out. To znamená, že uživatel musí být pouze informován a rovněž mu musí být poskytnuta možnost odmítnout. K používání souborů cookies tak postačí pouhá pasivita uživatele.

Nově bude pro použití některých cookies stanovena povinnost získat předchozí prokazatelný aktivní souhlas uživatele s rozsahem a účelem zpracování. Uplatní se tedy princip opt-in a k používání souborů cookies už bude třeba uživatelova aktivita. Uživatel tak bude mít možnost si vybrat, jaké informace bude provozovateli sdělovat.

Nově bude pro použití některých cookies stanovena povinnost získat předchozí prokazatelný aktivní souhlas uživatele s rozsahem a účelem zpracování.

Základem bude jako doposud určité okno či lišta, v rámci které bude mít uživatel možnost souhlasy poskytnout. Takový souhlas však musí být v souladu s požadavky vyplývající z české i evropské právní úpravy. Jedním z pravidel například je, že souhlas musí být poskytnut dobrovolně, tzn. je nepřípustné nevpustit uživatele na webovou stránku pouze z důvodu neochoty udělit souhlas. 

Z důvodů této změny je třeba jak právně upravit dokumentaci, kdy bude nezbytné mimo jiné provést analýzu cookies, pravidel pro udělení souhlasu či posoudit nutnost jednotlivých souhlasů, tak provést technické úpravy webových stránek či mobilních aplikací. 

Naše advokátní kancelář je připravena Vám pomoci s právní i technickou stránkou tak, aby vše bylo v souladu s právním řádem a Vám tak nehrozil žádný postih. V případě Vašeho zájmu o tuto službu se na nás neváhejte obrátit na e-mailu tereza@petrasrezek.cz.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.