NEPLATÍ PARTNER ALIMENTY? STÁT POMŮŽE NÁHRADNÍM VÝŽIVNÝM

Od července 2021 nabyde účinnosti nový zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě (dále jen „zákon o náhradním výživném“).

Stát tímto zákonem zavedl novou sociální dávku, tzv. náhradní výživné. Pomocí náhradního výživného je možné od státu získat až 3.000 Kč měsíčně. 

Stát tímto zákonem zavedl novou sociální dávku, tzv. náhradní výživné. Pomocí náhradního výživného je možné od státu získat až 3.000 Kč měsíčně. 

Dávka je určena pro samoživitelky a samoživitele, kterým druhý rodič neplatí výživné, byť má povinnost na dítě platit. Při žádosti o výživné musí samoživitel prokázat, že se pokusil od dlužníka výživné dostat, a to prostřednictvím exekuce či soudního výkonu rozhodnutí.

Výše náhradního výživného se stanovuje jako rozdíl výše měsíční dávky výživného určené v exekučním titulu (např. pravomocném rozsudku od soudu) a částečného plnění v příslušném měsíci. Výše náhradního výživného se stanovuje na 4 měsíce.

O náhradním výživném rozhoduje Úřad práce ČR, ke kterému je třeba podat písemnou žádost, jejíž vzor by mělo Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnit na svých internetových stránkách. O náhradní výživné bude možné žádat od 1. 7. 2021.

Nárok na náhradní výživné zaniká nejpozději po vyplacení 24 měsíčních dávek či po skončení nezaopatřenosti dítěte.

V závěru doporučujeme, abyste v případě, kdy expartner neplatí výživné, jednali co nejdříve. Jak totiž bylo zmíněno výše, k oprávněné žádosti o náhradní výživné je třeba doložit, že bylo proti dlužníku zahájeno exekuční řízení či soudní výkon.

Se zahájením exekučního řízení proti expartnerovi i s podáním žádosti o náhradní výživné Vám můžeme pomoci a zajistit tak, že se k Vám peníze dostanou co nejrychleji. V případě nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit.
 

Zdroje: Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené děti a o změně některých souvisejících zákonů

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.