SPRÁVA MAJETKU SROVNATELNÁ S OBHOSPODAŘOVÁNÍM – ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ FOND DLE § 15 ZISIF

Tento článek je věnován zejména těm, kterým se úspěšně daří investovat, zvažují, zda nabídnout své dovednosti a znalosti dalším osobám, ale možná trochu tápají, jak na to. Jednou z možností je založit investiční společnost – ta ale musí mít pro svou investiční činnost povolení od České národní banky a veškeré její aktivity musí být v souladu s platnými právními předpisy, které tuto činnost regulují, což je poměrně komplikované.

Pokud však nehodláte nabízet investiční možnosti široké veřejnosti, ale chcete oslovit pouze okruh přátel a známých, pak se zde nabízí zjednodušená alternativa – založení subjektu (tím může být například společnost s ručením omezeným), který bude vykonávat správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním investičního fondu dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Výhodou správy srovnatelné s obhospodařováním investičního fondu je skutečnost, že tato činnost nevyžaduje povolení od České národní banky, ani nepodléhá jejímu dohledu. Činnost tohoto subjektu je tak administrativně mnohem jednodušší. Subjekt, jenž vykonává takovouto správu, má pouze povinnost požádat ČNB o zápis do seznamu osob, který ČNB vede, a dále musí plnit vůči ČNB informační povinnost.

Výhodou správy srovnatelné s obhospodařováním investičního fondu je skutečnost, že tato činnost nevyžaduje povolení od České národní banky, ani nepodléhá jejímu dohledu.

A jaké jsou definiční znaky správy srovnatelné s obhospodařováním investičního fondu?

Jedná se zejména o správu majetku více investorů, kterou správce („obhospodařovatel“) vykonává za účelem dosažení zisku a za svou činnost správce získává odměnu od investorů. Tato správa je vykonávána ve prospěch investorů na základě předem určené investiční strategie. Správce však nesmí své služby nabízet veřejně, investory je možné oslovovat pouze individuálně.

Výše uvedená právní úprava tak nabízí jednodušší režim pro správce fondů, které nejsou nabízeny veřejnosti, a s ohledem na menší objem majetku by neměly představovat systémové riziko. Správce může obecně obhospodařovat majetek až ve výši 500 milionů EUR. Pokud je ale v rámci investiční strategie využíván pákový efekt, snižuje se tento limit na 100 milionů EUR. Tento limit je tak pro většinu běžných investorů dostačující.

Naše kancelář je připravena Vám pomoci s vyhotovením žádosti o zápis do seznamu, jež vede ČNB, včetně potřebných příloh. Na Vaši žádost zpracujeme smluvní dokumentaci a pomůžeme Vám i s plněním informační povinnosti vůči ČNB. Pokud si nejste jistí, zdali činnost, kterou plánujete vykonávat, bude spadat pod režim § 15 ZISIF, můžete se na nás obrátit a Vaši situaci s námi předem zkonzultovat.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.