NEPLATÍ PARTNER ALIMENTY? STÁT POMŮŽE NÁHRADNÍM VÝŽIVNÝM

NEPLATÍ PARTNER ALIMENTY? STÁT POMŮŽE NÁHRADNÍM VÝŽIVNÝM

 

Od července 2021 nabyde účinnosti nový zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě (dále jen „zákon o náhradním výživném“).

 

Stát tímto zákonem zavedl novou sociální dávku, tzv. náhradní výživné. Pomocí náhradního výživného je možné od státu získat až 3.000 Kč měsíčně. 

 

Dávka je určena pro samoživitelky a samoživitele, kterým druhý rodič neplatí výživné, byť má povinnost na dítě platit. Při žádosti o výživné musí samoživitel prokázat, že se pokusil od dlužníka výživné dostat, a to prostřednictvím exekuce či soudního výkonu rozhodnutí.

 

Výše náhradního výživného se stanovuje jako rozdíl výše měsíční dávky výživného určené v exekučním titulu (např. pravomocném rozsudku od soudu) a částečného plnění v příslušném měsíci. Výše náhradního výživného se stanovuje na 4 měsíce.

 

O náhradním výživném rozhoduje Úřad práce ČR, ke kterému je třeba podat písemnou žádost, jejíž vzor by mělo Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnit na svých internetových stránkách. O náhradní výživné bude možné žádat od 1. 7. 2021.

 

Nárok na náhradní výživné zaniká nejpozději po vyplacení 24 měsíčních dávek či po skončení nezaopatřenosti dítěte.

 

V závěru doporučujeme, abyste v případě, kdy expartner neplatí výživné, jednali co nejdříve. Jak totiž bylo zmíněno výše, k oprávněné žádosti o náhradní výživné je třeba doložit, že bylo proti dlužníku zahájeno exekuční řízení či soudní výkon.

 

Se zahájením exekučního řízení proti expartnerovi i s podáním žádosti o náhradní výživné Vám můžeme pomoci a zajistit tak, že se k Vám peníze dostanou co nejrychleji. V případě nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit.
 

Zdroje: Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené děti a o změně některých souvisejících zákonů

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Ozvěte se nám a my Vám s ním pomůžeme.

Odesláním kontaktního formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů.