Při stanovení cen našich právních služeb upřednostňujeme individuální přístup ke každému klientovi. Ceny sjednáváme dohodou podle věcné a časové náročnosti věci. Cena služeb může být dohodnuta v hodinové sazbě, pevné sazbě nebo jako podílová odměna. Pokud není s klientem dohodnuto jinak, jsou ceny stanoveny ve výši sazeb podle advokátního tarifu. Při déle trvající spolupráci nabízíme zvýhodněné sazby cen formou měsíčního paušálu.

Máte-li jakékoliv dotazy či zájem o sdělení předběžného odhadu cen za poskytované služby, kontaktujte nás na office@petrasrezek.cz s uvedením stručného popisu požadované služby, rádi Vás budeme obratem informovat.